Klíč k zápisu je CHE

Klíč k zápisu je EKL

V tomto kurzu najdete všechno potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětu FYZ v prvním ročníku zkráceného studia.

Klíčem k zápisu je váš kód třídy. (dxxxx kde xxxx jsou nějaká čísla)

V tomto kurzu najdete všechno potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětu ICT v prvním ročníku zkráceného studia.

Klíčem k zápisu je váš kód třídy. (dxxxx kde xxxx jsou nějaká čísla)