Kurzy pčedmětu ICT určené pro žáky tříd 1.PT a 2.PT