V kurzu jsou výukové materiály pro předmědy ESP, ROZ, ELM, ELE a pod.